Personel Hareketliliği

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti  ile yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü personeller bir Avrupa ülkesinde yer alan Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders verebilir ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan herhangi bir personel EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim alabilir.

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

 • Eğitim Alma Hareketliği
 • Ders Verme Hareketliği

Avrupa Komisyonu hareketlilikten faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek hareketliliğe mali olarak destek vermektedir.

Ders Verme Hareketliliği

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

 • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
 • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
 • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Katılımcıların en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.  Programdan maksimum sayıda katılımcının faydalanabilmesi amacıyla mali en az 2 en fazla 5 gün süren ders verme hareketlilikleri mali olarak desteklenecektir.

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları

 • EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı personel olunması,
 • Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
 • Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (Teaching Agreement) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)

Eğitim Alma Hareketliliği

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği:

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

Eğitim Alma Hareketliliğine Katılabilme Şartları

 • EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı personel olunması
 • Eğitim almak üzere gidilecek üniversitenin EÜB sahibi olması ve üniversiteler arası anlaşmanın olması (işletmeye gidilmesi halinde EÜB ve anlaşma şartı aranmamaktadır)
 • Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir eğitim programının (Training Agreement) olması (Eğitim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)
 • Eğitim alma hareketliliğiinde hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda/işletmede en az 8 saat eğitim almak gerekmektedir.