Blog

Işık Üniversitesi’nin “Consume-Aware” Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık Projesine Aktif Katılımı

Yrd. Doç. Dr. Gamze Karayaz ve  Berna Severge tarafından temsil edilen Işık Üniversitesi, Ocak 2017’de Enhancing Quality in Innovative Higher Education about Consumer Awareness (Consume-Aware) başlıklı Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık Projesi’nin Budapest Business School, Macaristan’da organize edilen ikinci çalışma toplantısına katıldı.

Proje, Polonya’nın Katowice şehrinde bulunan University of Economics koordinasyonunda Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerin prestijli yüksek öğretim kurumlarının ortaklığında yürütülecek. Proje ortakları arasında Işık Üniversitesi (Türkiye), Howest (Belçika), Seinajoki University of Applied Sciences (Finlandiya), IAE Savoie Mont Blanc (Fransa), Budapest Business School (Macaristan), Universita degli Studi di Trento (İtalya), University of Bucharest (Romanya) bulunuyor.

Projenin uluslararası yapısı, ortaklarının uzmanlık ve yaratıcılıklarını harekete geçirerek proje çıktıları arasında yer alan elektronik kitap (aynı zamanda basılı formatta bir kitap) ve mobil uygulama da içerecek olan e-öğrenme platformunun geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Projenin özgünlüğü, bir yanda geleneksel kitap ve diğer yanda mobil uygulama ile teori ve pratiği birleştirmesinden kaynaklanıyor. Söz konusu kitap, kapsamlı bir araştırmanın ürünü olarak, başta İşletme Fakültesi öğrencileri olmak üzere Tüketici Hakları konusunda bilgi edinmek isteyen herkese destek olacak bir kaynak niteliği taşıyacak. Kitabın bir bölümü olan terimler sözlüğü, okuyucunun / öğrencinin AB ve AB dışı pazarların gerekliliklerine uyum için başlıca koşul olan terminolojik uzmanlığını genişletmesine olanak sağlayacak.  Projenin yararlanıcıları bir yandan öğrenciler, bir yandan da Avrupa Birliği içinde ya da dışındaki pazarlarda tüketici konumunda bulunan vatandaşlar olarak görülmektedir.

Budapeşte’deki ikinci ulusötesi toplantıda, proje ortakları kitabın içeriği, Tüketici Koruma Standartları isimli basılı kitabın bölümleri, Tüketici Farkındalığı isimli dersin müfredatı ve mobil uygulamanın yanı sıra vaka çalışmaları ve videolarda detaylı olarak işlenecek hizmet ve ürünler üzerinde tartışıldı. Aynı zamanda, projenin yürütme süresi olan 2016-2019 yılları arasında uygulanacak yaygınlaştırma faaliyetlerinin ayrıntılı planı üzerinde çalışıldı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri, pazarlama, hukuk gibi çeşitli alanlardan akademisyen ve uzmanların bir arada disiplinler arası çerçevede yürüttüğü bu çalışma, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımı ilkeleriyle beraber projeye artı değer katıyor.